Nazlıaka, Mamak'ta Kentli Haklarını Anlattı

Tarih : 17 Eylül 2015

CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, Mamak Zülfü Kadın Yaşam Parkı’nda düzenlenen “Kent Mücadelesi ve Kentli Hakları” forumunda konuşmacı oldu.

Nazlıaka, kentli haklarının önemine vurgu yaparak, “Kentli haklarını 20 başlık altında toplayabiliriz. Bunlar; güvenlik, kirletilmemiş, sağlıklı bir çevre, istihdam, konut, dolaşım, sağlık, spor ve dinlence, kültürler arası kaynaşma, kaliteli bir mimari ve fiziksel çevre, işlevlerin uyumu, katılım, ekonomik kalkınma, sürdürülebilir kalkınma, mal ve hizmetler, doğal zenginlikler ve kaynaklar, kişisel bütünlük, belediyelerarası işbirliği, finansal yapı ve mekanizmalar, eşitliktir. Bu başlıklar altında baktığımızda Ankara’daki yerel yönetim anlayışıyla bu haklarımızın gasp edildiğini görebiliriz. Kadınlar için sokaklar güvenli değil, kentte yaşayanların en doğal hakkı olan ulaşım hakkı oy vermedikleri gerekçesiyle az ve eski otobüsler verilerek engellenmeye çalışılıyor. Spor alanları, yeşil alanlar yok edilmeye çalışılıyor. Tüm bunlara rağmen haklarımızı yok sayan yerel yönetim anlayışının 2014 Mart’ında son bulacağına inanıyorum” diye konuştu.

Nazlıaka, forum sonrası mahallelilerle sohbet ettikten sonra Mamak’tan ayrıldı.