Nazlıaka'dan Hayvanseverlere Destek

Tarih : 17 Eylül 2015

CHP PM Üyesi ve Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, Kızılay Sakarya Caddesi’nde hayvan hakları için bir araya gelen hayvanseverlere destek verdi.Nazlıaka, 5199 Sayılı Kanun’a ilişkin eleştirileri hatırlatarak, “5199 No’lu yasanın ismi “hayvanları koruma yasası”dır; “hayvan hakları” değil. İşte bu noktada can dostlarımızı hakları olan canlılar olarak değil de korunması gereken canlılar diye konumlandırırsak, her şey bu yasa gibi eksik kalır. Öncelikle yasanın adının hayvan hakları yasası olarak değiştirilmesi gerekmektedir” diye konuştu.

Hayvan haklarına ilişkin en önemli sorunlardan birisinin de hayvanlara karşı işlenen şiddet ve taciz suçlarının kabahatlar kanununa göre cezalandırılması olduğunu vurgulayan Aylin Nazlıaka, şöyle konuştu: “Biraz daha gözünüzde canlandırmak için örneklendireceğim; müziğin sesini fazla açmakla, gürültü yapmakla, sokakta nara atmakla, kapalı yerde sigara içmekle bir canlının hayatına kastetmek aynı kanunla cezalandırılıyor. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Hayvanlara yönelik şiddet ve taciz ceza kanunu kapsamına alınmalı ve sabıkaya işlenmelidir. İşlenmelidir ki canlıların canına kast eden insanları tüm toplum bilsin. Hayvanların maruz kaldığı şiddet ve cinsel istismar toplumsal bir problemdir.”

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Haziran 2011 Genel Seçimleri döneminde yayınladığı seçim bildirgesinde özellikle yasadaki aksaklıkları gidermek için çalışmalar yapacağını beyan ettiğinin altını çizen Nazlıaka, şunları söyledi: “CHP olarak hayvanlara karşı işlenen suçların kabahatlar kanunu kapsamından çıkarıp ceza kanunu kapsamına alınması için, 3285 sayılı kanundaki “şüphe” halinde bile hayvan itlafına son verilmesi, tüm hayvanları kayıt altına alıp ve sokak hayvanlarını kısırlaştırılmaları için, tüm şehirlerde hayvan bakımevleri açılması için ve hayvan satan yeni mağazalar açılmasını engelleyip mevcut mağazaların sıkı denetim altında tutulmasına yönelik olarak 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanun’unda gerekli değişimleri yapmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bir kanun tasarısı verdik.”

Eyleme CHP Ankara Milletvekili Levent Gök ve Ankara İl Örgütü de destek verdi.