KANUN TEKLİFLERİ

Dönemi ve Yasama Yılı : 26/1
Esas Numarası : 2/1201
Başkanlığa Geliş Tarihi : 27/05/2016
Teklifin Başlığı : Polatlı Tarımı Geliştirme ve Organik Tarım Uygulamaları Enstitüsünün Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
Teklifin Özeti : Teklif ile Ankara ili Polatlı ilçesinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile ilişkili; tarımsal üretim, organik tarım ve tarımsal verimlilik gibi alanlarda çalışmak üzere tarımı geliştirme ve orga
Teklifin Son Durumu : KOMİSYONDA


Komisyon Tipi
Adı
Giriş Tarihi
Çıkış Tarihi
Yapılan İşlem
Karar Tarihi
Esas Komisyon 
Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu 
16/06/2016 
 
Komisyonda 
 
Tali Komisyon 
Plan ve Bütçe Komisyonu 
16/06/2016 
 
Komisyonda 
 

Adı ve Soyadı 
Partisi 
Seçim Çevresi 
 
Aylin NAZLIAKA 
Bağımsız Milletvekili 
Ankara 
İlk İmza Sahibi