KANUN TEKLİFLERİ

Dönemi ve Yasama Yılı : 26/1
Esas Numarası : 2/1216
Başkanlığa Geliş Tarihi : 06/06/2016
Teklifin Başlığı : Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
Teklifin Özeti : Teklif ile, muhtarların sosyal güvenlik primlerinin İçişleri Bakanlığı tarafından karşılanması öngörülmektedir.
Teklifin Son Durumu : KOMİSYONDA


Komisyon Tipi
Adı
Giriş Tarihi
Çıkış Tarihi
Yapılan İşlem
Karar Tarihi
Esas Komisyon 
Plan ve Bütçe Komisyonu 
16/06/2016 
 
Komisyonda 
 
Tali Komisyon 
İçişleri Komisyonu 
16/06/2016 
 
Komisyonda 
 
Tali Komisyon 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu 
16/06/2016 
 
Komisyonda 
 

Adı ve Soyadı 
Partisi 
Seçim Çevresi 
 
Aylin NAZLIAKA 
Bağımsız Milletvekili 
Ankara 
İlk İmza Sahibi